Soutěž Česká panenka                    

info@porcelanovepanenky.cz

 

Kontakty:

Přihlášky na soutěž, burzu a ubytování

zasílejte prosím na:

Poštovní adresa:

Městský úřad v Blatné - oddělení kultury

T.G.Masaryka 322

388 11 Blatná

Tel./ Fax 383 / 422 849 kultura

www.mesto-blatna.cz

E- mail: kultura@blatna.net

-NAHORU-


Kontakt na pořadatele soutěže:

Poštovní adresa:

PUPPENATELIER ŠLESINGER

ANNA ŠLESINGER

ADRESA: NUERNBERGER STRASSE 13

905 96 SCHWANSTETTEN


SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

-NAHORU-


Hlasové spojení:

TELEFON: +49 917 025 89

FAX: +49 917 025 80

MOBILNÍ TELEFON: +49 173 389 440 9

MOBILNÍ TELEFON ČESKÁ REPUBLIKA: +420 607 179 664

-NAHORU-


Elektronická komunikace:

E - mail: info@porcelanovepanenky.cz


-NAHORU-